Cara Ingkarus Hadist Sholat

kitab_hadits

Perintah sembahyang banyak terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, akan tetapi tata caranya secara detail tidak dijelaskan di dalamnya. Sebaliknya tataca sembahyang dijelaskan dan didukung pula oleh Al-Hadis An-Nabawi. Ini bukan berarti Al-Quran itu tidak lengkap isinya. Al-Hadis-lah yang berfungsi untuk menjelaskan kandungan Al-Quran secara terperinci.  Al-Hadis ini tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu Allah Ta’ala yang disampaikan melalui lisan Baginda Rasulullah s.a.w.

Continue reading

Makar Kaum Syi’ah Rafidah di Madinah

Dunia Islam kembali dihebohkan dengan tindakan anarkis Kaum Syiah Rafidhah (SR) di Kota Madinah. Tepatnya pada hari Jum’at, 20 Februari lalu, ratusan orang Syiah berkumpul dan memaksa masuk ke Pekuburan Baqi’ yang tidak jauh dari Mesjid Nabawi, pada waktu yang tidak lagi diperkenankan untuk melakukan ziarah ke pemakaman itu: menjelang terbenamnya matahari atau shalat magrib.

Continue reading