Makar Kaum Syi’ah Rafidah di Madinah

Dunia Islam kembali dihebohkan dengan tindakan anarkis Kaum Syiah Rafidhah (SR) di Kota Madinah. Tepatnya pada hari Jum’at, 20 Februari lalu, ratusan orang Syiah berkumpul dan memaksa masuk ke Pekuburan Baqi’ yang tidak jauh dari Mesjid Nabawi, pada waktu yang tidak lagi diperkenankan untuk melakukan ziarah ke pemakaman itu: menjelang terbenamnya matahari atau shalat magrib.

Continue reading

Bagaimana Nasib Penganut Syi’ah?

Syi'ah di depan photo Khomeini

Syiah di depan photo Khomeini

Jika yang dimaksudkan adalah kedudukan Mazhab Syi’ah di sisi Mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, maka Mazhab Syi’ah berada di luar Mazhab Ahl al-Sunnah. Walaupun begitu pengikut Mazhab Syi’ah terbagi kepada 3 kategori:

Pertama adalah mereka yang ikhlas dan jujur di dalam beragama. Akan tetapi kerana sebab-sebab yang tidak disengaja, maka tidak sampai kepada mereka ajaran Islam yang sebenarnya, melainkan ajaran yang diikuti secara turun temurun. Mereka ini seperti orang yang duduk di pedalaman, tidak tahu membaca, menulis dan sebagainya. Bagi kategori ini kita serahkan kepada Allah hukumnya, di waktu yang sama perlu disampaikan dakwah yang hak kepada mereka.

Continue reading

Syiah dan Sahabat Rasulullah S.A.W.

Imam 12

Imam 12

Mengapa kita sebagai Ahlus Sunnah Wal Jamaah menerima sahabat? Karena generasi awal Islam bermula dari mereka. Merekalah yang memperjuangkan dakwah Islam dan berkorban untuknya. Merekalah pembantu-pembantu Nabi s.a.w. Malah mereka telah ditarbiah secara langsung dari Baginda s.a.w. Tanpa mereka Islam tidak akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam yang kita anuti sekarang ini diterima dari mereka. Al’Quran dan al-Sunnah yang menjadi sumber rujukan tertinggi Islam juga diterima melalui jalur mereka. Ada di antara mereka penghapal Al’Quran, ahli tafsir, dan penulis wahyu. Mereka mengutip setiap sabda Rasulullah s.a.w. apakah itu melalui tulisan atau hafalan. Oleh karena itu, menolak para sahabat berarti menolak al-Quran dan al-Sunnah, bahkan sebenarnya menolak Islam itu sendiri.
Continue reading