Apakah Nama Malaikat Maut Yang Sebenarnya?

Hanya Ilustrasi - Bukan Gambar Malaikat Maut

1. Ibnu Kathir berkata : “Nama Malaikat Maut tidak pernah disebut dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Dalam sebahagian atsar, namanya disebut sebagai Izrail.” (Al-Bidayah wa al-Nihayah, jilid halaman 49)

2. Al-Sanadi rh berkata : “Namanya tidak pernah disebut dengan jelas dalam hadis marfu` walau sekalipun.”

3. Al-Manawi : ” Aku tidak pernah jumpa nama itu dalam mana-mana hadis pun.” (Fayd al-Qadir, jilid 3, halaman 32)

4. Al-Tahawi rh berkata : “Kami beriman pada Malaikat Maut yang ditugaskan mencabut nyawa sekalian alam.”

5. Syeikh Ibn Uthaimin rh berkata : “Malaikat Maut terkenal dengan nama Izrail. Tetapi, nama itu tidak betul. Ia hanya disebut melalui riwayat yang mengandungi unsur Israiliyyat dan kita tidak wajib berpegang padanya. Oleh itu, kami menamakannya sesuai dengan tugasnya, iaitu Malaikat Maut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal.” (Fatawa Ibn Uthaimin, jilid 3, halaman161)

6. Nama Malaikat Mikail, dan Jibril memang terdapat dalam Al-Quran. Rujuk Surah (Al-Baqarah 1:97,98),

7. Nama Malaikat Israfil ada dalam hadis sahih antaranya : Hadis Riwayat Muslim, no: 270

Sumber: Fatwa Iman oleh Sakinah Ariff Johor, terbitan Karya Bestari

http://al-fikrah.net/Forums/viewtopic/p=64149.html#64149

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s