Bolehkah Seseorang Menghukum Sesat Orang Lain?

Kitab-Kitab

Kitab-Kitab

“Hei, kamu tidak berhak menghukum Ahmadiyah sesat, juga ajarannya Lia Eden,” kata si polan. “Hanya Allah yang berhak menghukum sesat seseorang…apa kamu mewakili Allah ya?” tambahnya lagi. Merasa familiar dengan ungkapan di atas? Begitulah banyak orang yang menjadi salah kaprah dalam memahami agama Islam. Penyebab sebenarnya adalah kurangnya pengetahuan agama mereka. Atau mereka sudah teracuni dengan pemikiran barat yang mengatakan semua agama sama, tidak peduli sesat apa tidak.

Continue reading

Soal Sesat, Benarkah Hanya Tuhan yang Tahu?

sesat

Hidayatullah.com–“Siapa yang punya otoritas untuk menilai sesat, siapa yang yang tahu faham ini sesat atau tidak, tiada yang berhak untuk menilai sesat kecuali Tuhan“. Kalimat-kalimat seperti ini akhir-akhir ini sering kita dengar, baik di televisi atau di media tulis, diungkapkan oleh orang yang menolak penilaian suatu faham tertentu, seperti Ahmadiyah, Lia Aminudin, dan lainnya sebagai faham yang sesat. Menurut mereka, yang mengetahui sesat atau tidak hanyalah Tuhan. Di antara mereka ada yang mencoba menukil sebuah ayat dari Al-Quran: “Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk.” (QS An-Nahl:125)

Continue reading