Tauhid Uluhiyyah

Menyembah Berhala

Walaupun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, namun dari segi aqidah mereka cukup lemah. Mereka tidak imun terhadap serangan-serangan untuk menghancurkan aqidah mereka seperti tahyul-tahyul, khurafat-khurafat, serangan pemikiran ala Islam liberal, dll. Sangat menyedihkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengajaran aqidah di sekolah-sekolah. Pelajaran agama lebih ditekankan kepada cara beribadat, halal dan haram, dsb. Continue reading